تابلوهای باغ وحش در نقاط مختلف ایران!!!

نوشته شده توسط:صادق | ۰ دیدگاه

برای خارجیها: لطفا به حیوانات غذا ندهید
>>در اردبیل: لطفا غذای حیوانات را نخورید
>>درلرستان : لطفا حیوانات را نخورید
>>در اصفهان : لطفا به حیوانات غذا بدهید
>>در قزوین : لطفا به حیوانات ور نروید
>>در رشت: لطفا در محیط باغ وحش مراقب همسر خود باشید
>>در تهران: لطفا برای ورود بلیط تهیه کنید و در هنگام خروج حیوانات را با خود بیرون
نبرید
>>در شیراز : لطفا از استراحت ،خوردن وآشامیدن بر روی چمنهای باغ وحش خود داری کنید
>>در کرمان وسیستان وبلوچستان : از هر گونه استعمال مواد مخدر و توزیع آن میان
>>حیوانات خودداری فرمایید
>>در خوزستان وکردستان: لطفا حیوانات را نکشید
>>دراراک، مشهد و قم :لطفا از لگد زدن به حیوانات و ایجاد نزاع بین آنها خودداری
فرمایید

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...