پـَــــــــ نَ پَـــــــــ

نوشته شده توسط:صادق | ۰ دیدگاه

اومده تو اتاق ،قابِ عکسِ رو دیوار و دیده میگه : وای داداشتــــــــــــه؟؟؟
میگم: آره
میگه : عکسشـــــــــــــه؟؟؟
میگم پـــَــ نَ پـــَـــ خودشه ، گذاشتمش رو دیوار با دمپایی کوبیدم رو صورتش،چسبیده به دیوار!!!به مامانم میگم پول بده!!!میگه اونایی که دو روز پیش گرفتی چی شد؟؟نکنه همشو خرج کردی؟؟؟ تا اومدم بگم پـَـ ....زد تو دهنم,نذاشت حرف بزنم..
.
.
من فقط میخواستم بگم
پـَـَـس اندازشون کردم

تو دیسکو دختره اومده میگه اهل رقصی ؟؟ پـَــــــــ نَ پَـــــــــ اهل کاشانم روزگارم بد نیست ، تکه نانی دارم


دوستم پریده تو استخر داد میزنه میگه شنـــا کنم ؟
میگم پـَـَـ نَ پـَـَــــ بزار اهنگ تـایتـانیک بزارم آروم غرق شو..!سگم رو بردم پیش دامپزشک، منشیش میگه سگتون مریضه؟میگم پـــَ نَ پـــَ خودم هاری گرفتم سگم گفت آشنا داره منو آورد اینجا معالجه کنه


منو داداش دوقلوم داشتیم تو خیابون راه میرفتیم طرف میاد میگه اِاااااشما دو قلویید؟
میگم : پـَـَـ نَ پـَـَـ من سیمکارت ایرانسلم این یکی هم جایزمهپسر خالمو بردیم ختنه کنیم...دکتره میگه میخاین ختنش کنین؟میگم پَـــ نَ پَــــ اوردم خوب نیگاش کنی سه تا اختلاف اصلیشو با شوشول فرنود پیدا کنی!!


گشت ارشاد دختر پسر رو گرفته, فاطی کماندوی داره ناخنهای دختر رو چِک میکنه,,,,
دوستم میپرسه داره به فِرِنچ هاش گیر میده؟؟؟؟
پـَـَـ نَ پـَـَـــ.... داره میگه چه لاکِ خوشرنگی ,چه آرایشی داری، چه دوس پسر خوبی.....!!!


با دوست دخترم بودم . دستم تو دستش ... . پلیس دیده میگه دوست دخترته !؟؟میگم پـَـ نَ پـَـَــــ کوره بنده خدا .. میخوام از خیابون ردش کنم ماشین نزنه بهش .. میگم شما گشت ِ ارشادی ؟ میگه پـَـَـ نَ پـَـَــــ ما از بهزیستی اومدیم از این کار انسان دوستانه شما قدر دانی کنیم !!!


به مامانم میگم: یه دختر دیدم خوب، پاک ، نجیب، سر به راه ،تحصیل کرده ...

میگه : میخوای بریم خواستگاریش؟

میگم: پـَـــ نَ پـَـــ گفتم دلت بسوزهپشه نشسته رو پام خونمو خورده.دستمو بردم بالا بزنم مخشو بترکونم دوستم میگه میخوای بکشیش؟پ ن پ الان که خون من تو رگاشه بهش حس مادری دارم/الان میبرم شیرشم میدم!!!


سوار تاكسی شدم، راننده می گه مستقیم؟
می گم پـَـ نه پَــ.
می خوابونه تو گوشم، می گه این قرطی بازیا واسه اینترنته....!

دوستم میگه 3 شهریور میتینگ میای؟ میگم دوم تولدمه اگه شد میام!!! میگه سوم بعد دومه!!! میگم پـــَ نَ پـــَ من فکر کردم از بریدگی اول بپیچی میفته قبلش!!!!


استاد سر کلاس گوزید یکی از بچه ها برگشته میگه استاد بود؛پ نه پ کودک درونش بود بستنی میخواست استاد نخریده براش، اونم داره ضایش میکنه


امروز صبح گوشیمو که زدن... عصر گذاشتم روی وال.. دوستم ازم میپرسه گوشیتو زدن؟؟؟
پـَـَـ نــه پـَـَــــ خودم گوشی رو با عشق تقدیمش کردم تا بره بفروشه با پولش به مردم فقر زده صومالی کمک کنه !


زنگ زدم به دوست دختر سابق داداشم میگم لطفا دیگه به برادرم زنگ نزن اون ازدواج کرده زندگیش خراب میشه.... میگه یعنی زنش ناراحت میشه؟ میگم پَــ نه پَــ از خوشحالی نمیتونه توی پوست خودش بگنجه میره خونه مامانش اینا... میگه پَــ نه پَــ من زنگ میزنم که روابطشون استحکام بیشتری بگیره... میزنم که قهر کنه بره پیش مامانش تا من بیام پیش داداشت...


گشت ارشاد جلومو گرفته
میگه:این گردنبنده تو گردنت
میگم:پ نه پ
طناب دار انداختم دور گردنم برا روز مبادا که هر وقت گشت ارشاد دیدم خودمو حلق اویز کنم از دستشون راحت شم


به داداشم میگم سر رات داری میای 1لیوان آب بیار
میگه :تشنته؟ میگم پ ن پ
من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی
ولی با منت و خواری پی شبنم نمی گردم...داشتیم بدمینتون بازی میکردیم توپمون افتاد بالا درخت، رفتم بالا برش دارم... یکی گفت توپت افتاده بالا درخت؟! گفتم پـَـَـ نَ پـَـَــــ جوجه هام از تخم در اومدن دارم میرم بهشون غذا بدم....


خوابیده بودیم تو خونه یه دفعه چهار ستون خونه شروع کرد لرزیدن ،سریع از سر جام بلند شدم پریدم تو حیاط ....
دادشی گفت : زلزله بود ؟
پـَـَـ نــه پـَـَــــ یه کار کوچولو با خداوند متعال داشتم ، شارژ نداشتم یه میس انداختم ، خودش زنگ بزنه ، گوشیش رو ویبره بود ...مامانم بهم میگه بلند شو از پایه کامپوتر برای افطار دعوتیم دیر میشه ! میگم امشب؟! میگه پَ نه پَ از الان میگم که سال دیگه که خواستیم بریم خبر داشته باشی!


نصف شب از دستشويي اومدم بيرون لباسشويي رو روشن كردم،بابام اومده ميگه داري شوشولتو ميشوري؟ميگم پ نه پ نصف شبي دلم واسه خاله نرگس تنگ شده!


میگم: دارم شبکه 1 نیگاه میکنم.
میگه: داری شر و ور میبینی پس.
میگم: پَــــ نَــــــ پَــــ داره چارت راک نشون میده، گفتم یه حالی از موسیقی ببرم
امروز به مامانم میگم سلام دیدم داره نیم ساعت تو چشام نگاه میکنه و هیچی نمیگه!!! میگم چی شده؟ میگه هیچی دارم فکر میکنم چطوری جوابتو بدم که نگی پ ن پ


زنگ درو زدم بابام از آیفون تصویری نگاه میکنه میگه پسرم تویی؟ پـَـَـ نَ پـَـَــــ منم کوروش شاه جهان اومدم ایرانتونو نجات بدم


دانشمنده یه زن مومیایی رو پیدا کرده بوده؛ ... یه خبرنگاره ازش میپرسه میخواین ببرینش موزه؟ پـَـَـ نــه پـَـَــــ میخوایم با جنتی عقدش کنیم


سرکار پشت میزم نشسته مراجعه کننده میاد تو اتاق بهم میگه همکارتون نیستند؟میگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ هستند hidden شدند باتری کمتر مصرف کنند


زانوم درد میکرد لنگون لنگون میرفتم ...دوستم میگه آخی*ی*ی*ی ... پات درد میکنه؟!پَ نه پَ دارم واسه مهمونی فردا رقص مردگان مایکلو تمرین میکنم !


رفتم مغازه با یارو رفیقم...گردنبندمو دیده میگه فروهره؟؟؟ میگم پـــَ نَ پـــَ علامت حاکم بزرگ ویتیکمانه!!! تعظیم کن!!!

رفتیم کردستان، دختر کوچولوی کرد رو دیده می گه کردی بلده؟
پ نه پ، فقط فرانسه و انگلیس و یه کمی هم روسی بلده


زنگ زدم پیتزا فروشی... دختره با کلی عشوه و ناز گوشی رو برداشته میگه پررررپررررروک سفارش غذا داشتین...؟ میگم پَــ نه پَــ من خودتو می خوام از نوع پنجره ای !!!! والااااا

رسیدم خونه شلوارمو دروردم با شورت واسادم تو اتاقم داد میزنم مامان غذا چی داریم. میگه رسیدی که داد میزنی. می گم پَــ نه پَــ با شورت تو تاکسیم


دوستم بوی گند عرق میداد بهش میگم برو حموم بو میدی ، میگه برم حموم ؟ پَــ نه پَــ میخوای نیت کن من به نیابت از طرفت برم حموم تو خوشبو بشی.


زنگ زدم آژانس یارو ور میداره، میگه: ماشین می خوای؟ پَــ نه پَــ زنگ زدم ببینم کار و کاسبی چطوره روبه راهین.


تویه پیچ . . . نوشته بود آقایون خوشگل اَد کنن ! با خودم گفتم یعنی دنبال دوست میگرده ! یه لحظه به خودم اومدم گفتم پَ نه پَ میخواد اَدش کنیم بعد رو دیوارش براش فحش بنویسیم!

دارم کله پاچه میخورم ! رفیقم بهم زنگ زده میگه کجایی؟ میگم دارم کله میخورم دهنم پره بعد بزنگ! میگه کله گوسفند؟ میگم پَ نه پَ دیدم کله داداشم رو سرش سنگینی میکنه گفتم از خجالتش در بیام!

پنج شنبه شب! مرده به زنه میگه وقتشه ! زنه میگه وقت . . . مرده میگه پَ نه پَ وقتشه جورابامو بدم برام بشوری!


رفتم قصابي ميگم جيگر دارين؟ ميگه جيگر گوسفند؟ پـَـــ نــه پـَـــ جيگر خودتووووووووووو با اون سيبيلاي نازتتتتتتتتتت


دختره لباس کامل قرمز پوشیده آرایش خفن کرده اومده خیابون، رفیقم دیده میگه این لباسو واسه اینکه به چشم بیاد پوشیده؛پ نه پ تعذیه خونه امروز قراره نقش شمر رو بازی کنه

رفتم مغازه رنگ ابزار میگم رنگ دارین؟ میگه واسه دیوارو وسایل خونه میخوای دیگه ؟؟ پ ن پ میخوام بکشم رو پشتم که گم نشم یه موقع

يكي از اين سوسك كوچيكا از جلو پام رد شده يه دستمال از جيبم درآوردم ... دوستم ميگه ميخواي بكشيش ؟
پـَـَـ نــه پـَـَــــ آبريزش بيني داره ميخوام نريزه رو قالی!!!دم عابر بانک وایسادم طرف اومده میگه خود پردازه میگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ خود فروشه توبه کرده داره پولایی که تا حالا از ملت گرفته رو پس میده

با ماشین زدم پشت یه ماشین دیگه سر چهارراه
اومده پایین پسره میگه تو زدی به من ؟
پ ن پ بابام بود هیبتت رو دید ترسید در رفت من مردونه پات وایسادمرفتیم خونه دیدیم در صندوق عقب ماشین بابام بازه خواهرم میگه مگه بابا اومده منم گفتم پـَـَـ نــه پـَـَـــ ماشین گرمشه دامنشو داده بالا هوا بخوره


يارومزاحمه نصف شب زنگ زده ميگه خواب بودي؟ميگم پ ن پ ديشب كنسرت داشتم صدام گرفته..!!


دستجردی وزیر ایکبیری بهداشت داره زر می زنه تو TV ، فقط دماغش بیرونه از چادر،بابام می گه : دستجردیه ؟ پـَـَـ نــه پـَـَــــ Megan Fox سخنان آغـــــا رو شنیده ، متحول شده ، به اسلام گرویده !!! ، جمهوری اسلامی آوردتش مصاحبه ! اینم پوشش جدید بعد از تحولشه!!


رفتم سوپری پنیر بخرم پنیر لیقوان آورده می گم اینکه اینقدر سوراخ سوراخه پنیره؟! سوپری می گه پ نه پ خط دفاع پرسپولیسه!!!


داشتم واسه یکی میگفتم : " فلانی که نیومده سر کار ، بچه اش بدنیا اومده ها ااا ! " اون یکی میپرسه : " مگه زنش حامله بود ؟؟؟!!؟ "
پـــَــــــــ نه پــــــَــــــ خودش حامله بود ! فقط هر روز شیکمشو اوتو میکرد تا بچه صاف و صوف بدنیا بیاد چروک نشه !!با دوستم تو خیابون داریم قدم می زنیم دو تا پسر از این مو وزوزی ها به یه دختر متلک می ندازن.
به دوستم می گم عُرضه شو داری؟؟؟!!
میگه می خوای دعوا کنی؟؟؟
می گم پ نه پ خواستم ببینم می تونی شوشولتو خودت بشوری یا نه!!!
اگه تونستی تو رو با اون دختره دوست کنم


برای فردا بلیط آمریکا دارم دوستم می گه واقعا داری با هواپیما می ری آمریکا
می گم پـَـَـ نــه پـَـَــــ با وی پی ان می رمبازیکنه، فوروارد حریف رو بدجوری زده رفتم بهش اخطار بدم ، میگه آقای داور میخوای بهم کارت زرد بدی؟ میگم پَ نه پَ میخوام بهت کارت دعوت عروسی بدم تا دفعه ی دیگه بهتر بزنیش

دیرو هم کلاسیه اول دبیرستانمو تو خیابون دیدم بعد کلی احوال پرسیو خاطره تعریف کردن از کلاسو مدرسه میگه:راستی تو توو کلاسه ما بودی؟گفتم:پـَـَــ نـه پـَـَـــ من بابای مدرسه بودم,کلاستونو جارو میزدم منو دیدی واست آَشنام!این خاطرهها ام تراوشات ذهن فعالمه....

به دوستم میگم آهو چطوره؟میگه دوست دخترم ؛پ نه پ اونی که تو باغ وحشه حالش خوبه؟ از این که تو قفسه ناراحت نیست؟ بقیه چی میمون کرگدن خرگوش اونا هم خوبن؟


موقع سحر به داداشم میگم پاشو، میگه سحره!؟؟
میگم پَ نه پَ مهناز افشاره اومده ازت خواستگاری کنهدوستم میگه :قاتل روح الله داداشی رو اعدام می*کنن ؟
میگم آره .
میگه : پس چرا نگفتی پـَـَـ نــه پـَـَــــ و اینجور چیزا؟
میگم بابا جان کسی* نمونده نشنیده باشه ،یه بار دیگه این جمله رو بگم به فحشمون میکشن,بسه دیگه

دیشب امام خمینی اومد به خوابم ، گفتم : امام مملکت داریم ، حکومت داریم، ............. امام گفت : لاکن ؛ پ ه ن ه پ میخواستی حکومت دمکراسی را بندازم


عاقد سر سفره عقد:عروس خانم وکیلم؟ عروس: پ نه پ دکتری دعوت کردیم سطح مجلس بره بالا.....


رفیقم میگه داداش کوچیکت بزرگ شده؟
میگم پ نه پ pausesh کردیم همون قدری بمونهزنه چادری خفن اومده تو تاکسی نشسته جفتم.منم با دوستم بودم.دوستم پرسید حزب الهی؟ گفتم: پ نه پ زوروی بانوانه!


یه برنامه رو نصب کردم رو سیستم کار نمیکنه میخوام آن اینستالش کنم پیغام داده میگه آیا مطمئن هستید که میخواهید مرا پاک کنید؟پـَـَـ نــه پـَـَــــ باهات شوخی دارم میخوام ببینم چقد جنبه داری.

آش نذری بردم در خونه همسایمون! میگه اومدی آش نذری بدی؟! میگم پَ نه پَ اومدم خواستگاری دخترتون گل گیر نیاوردم ،آش اوردم!

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...