معمای عجیب چاه پول

نوشته شده توسط:صادق | ۰ دیدگاه
نزدیک به 200 سال نسلهای متوالی از مردان در گروههای چند نفری یا به تنهایی در جزیره متروک و کوچک نوا اسکونیا به کندن چاه و حفر تونل برای پیدا کردن گنجی کلان مشغول شده بودند.   برای خواندن بقیه مطلب به ادامه مطلب بروید.

معمای عجیب جک چشم سرخ

نوشته شده توسط:صادق | ۰ دیدگاه
از ژرفای شبی سیاه موجودی محیر العقول پرنده و ترسناک بیرون پرید که بیش از شش سال باعث وحشت مردم شد.   برای خواندن بقیه مطلب به ادامه مطلب بروید.

اسرار کشتی ماری سلست

نوشته شده توسط:صادق | ۰ دیدگاه
کشتی باری دی گراتیا در مسیر خود از نیویورک به جبل اطارق با کشتی دو دکله عجیبی مواجه شد که مسیر آن ثابت نبود مثل آن بود که ناخدایی مست کشتی را هدایت می کرد وقتی باد می وزید کشتی به هر سو منحرف می شد.   برای خواندن بقیه مطلب به ادامه مطلب بروید.